Co musi znaleźć się na fakturze? Dowiedz się więcej

Co musi znaleźć się na fakturze? Dowiedz się więcej

Jak wygląda faktura? Większość z nas widziała taki dokument. Nie wydaje się bardzo skomplikowany. Jednak wystawienie faktury związane jest z kilkoma formalnościami. Zestaw elementów niezbędnych do wystawienia faktury określają przepisy prawa. Poniżej sprawdzamy, co musi znaleźć się na fakturze.

Co to jest faktura?

Faktura to dokument nierozerwalnie związany z podatkiem od towarów i usług VAT. Wystawiany jest przez podatników VAT w momencie sprzedaży towaru lub usługi. Faktura musi zostać sporządzona w dwóch takich samych egzemplarzach.

Konieczność wystawienia faktury nie dotyczy jednak przedsiębiorców objętych zwolnieniem podmiotowym oraz przedmiotowym. Dokument ten nie jest wymagany również w sytuacji, kiedy następuje sprzedaż na rzecz osoby fizycznej. Wyjątkiem jest w tym przypadku jednak sprzedaż wysyłkowa.

Jakie daty na fakturze?

Podczas wystawiania faktury należy pamiętać o wpisaniu prawidłowych dat. Ważna jest data transakcji oraz data wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma czas na wystawienie dokumentu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana transakcja.

Co może pomóc w określeniu prawidłowych dat dla wybranego dokumentu. Pomocny może okazać się darmowy program do faktur online. Skrypt określa prawidłowe daty samodzielnie i wstawia je na fakturze. Jest to znaczące ułatwienie w fakturowaniu.

Jaki numer na fakturze?

Jedną z zasad obowiązujących podczas wystawiania faktur jest ciągłość numeracji. Co to oznacza w praktyce? Numerowanie dokumentów wystawianych w roku podatkowym powinno być prowadzone w sposób uporządkowany. Numery kolejnych faktur muszą stanowić ciąg następujących po sobie liczb.

W utrzymaniu porządku w numeracji faktur pomoże również program do fakturowania. Dobrym przykładem jest tutaj skrypt https://afaktury.pl/darmowy-program-do-faktur-online,0,2,-1,170/. Automatyzacja procesu wystawiania faktur zapewnia większą przejrzystość. Faktura może zostać wystawiona bez konieczności zaglądania do archiwum dokumentów. Wystawca ma pewność, że kolejny dokument będzie miał nadany prawidłowy numer.