Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

łukasz - ergos.pl - ergo (7).jpg

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to doskonały sposób nie tylko na ochronę środowiska naturalnego, ale także na znaczne oszczędności. Osoby decydujące się na zakup i montaż systemów mogą liczyć na dotacje do fotowoltaiki, które w wielu wypadkach pokrywają wszystkie koszty inwestycji.

Do kogo skierowana jest tego rodzaju oferta?

Dotacje do fotowoltaiki skierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w tym osoby fizyczne, które wspólnie zamieszkują daną nieruchomość, jak również firmy. W tym wypadku ze wsparcia skorzystać mogą osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Specjalne projekty skierowane są również do jednostek samorządu terytorialnego, w tym szkół, urzędów, komisariatów policji czy szpitali. Ze wsparcia korzystać mogą również kościoły i związki wyznaniowe, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Czy zatem warto korzystać z tego rodzaju oferty?

Zdecydowanie tak. Dotacje do fotowoltaiki umożliwiają sfinansowanie całej lub części inwestycji. To doskonałe rozwiązanie dla podmiotów, które pragną poczynić oszczędności związane z opłatami za prąd, a jednocześnie nie dysponują odpowiednim budżetem umożliwiającym sfinansowanie inwestycji. Prosumenci, czyli osoby i podmioty wytwarzające energię mogą liczyć na wysokie dopłaty, które pochodzą z licznych programów, w tym projektu „Mój Prąd”.

Jakie elementy składają się na ostateczną kwotę dofinansowania?

Na ostateczną kwotę, która wypłacana jest w ramach dofinansowania składać się może kilka elementów, w tym miedzy innymi systemy zarządzania energią w danym budynku czy instalacje fotowoltaiczne. Prosumenci indywidualni i podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać środki finansowe na instalacje fotowoltaiczne połączone z innymi urządzeniami, a także na magazyny ciepła czy magazyny energii. Dofinansowaniu podlegać mogą pojedyncze elementy służące wytwarzaniu lub magazynowaniu energii, jak również całe instalacje. Jest to ważne, ponieważ początkowo niewielkie kwoty mogą się sumować dając w efekcie dość pokaźne sumy sięgające nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prosumenci korzystający z dofinansowania muszą pamiętać również o tym, że w ich przypadku istotny jest sposób rozliczania energii z fotowoltaiki, który może mieć formę upustów lub też odsprzedaży nadmiaru energii do elektrowni.