Zagospodarowanie przestrzeni w miastach- od czego zależy?

Zagospodarowanie przestrzenne w miastach nie jest dowolne i przypadkowe. Planowanie odbywa się w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest uchwałą rady gminy. W uchwale wskazywane są w szczególności warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W praktyce składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich, tekstowa, obejmuje zapis uchwały rady gminy. Druga przyjmuje postać graficzną, w której uwzględnia się następujące elementy: granice obszaru, jaki został objęty planem, granice administracyjne, linie, których zadaniem jest rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu i odmiennych zasadach zagospodarowania. Uwzględniane są także linie zabudowy, wraz z granicami obiektów i terenów chronionych czy granic terenów zamkniętych. Na planach umieszcza się również elementy zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie przestrzenne miast, to tylko budynki?

Oczywiście, że nie. W ostatnim czasie coraz więcej dużych i mniejszych miast decyduje się na wprowadzenie funkcjonalnych elementów, jakimi są np. meble miejskie. Cóż to takiego? Są to elementy, które zaliczane są do tzw. małej architektury. A dokładniej? Wszelkiego rodzaju słupki parkingowe, ale też przęsła ogrodzeniowe, wygrodzenia, osłony drzew czy tak użyteczne- ławki! Do kategorii mebli miejskich zaliczane są także kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Jakie meble miejskie wybrać?

To, jakiego typu meble wybierzemy zależy od miejsca w którym będą się miały znaleźć. Bardzo popularne są obecnie różnego rodzaju słupki, które ograniczają możliwość poruszania się samochodami np. po deptakach. Wybierając meble miejskie należy zwrócić uwagę na ich jakość i materiał,  z którego są wykonane. Meble miejskie od Metaltech wykonane są z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu będą służyły bardzo długo. Dużą popularnością cieszą się również stojaki na rowery, które od dłuższego czasu regularnie wpisują się w miejski krajobraz. Rowery stają się bowiem doskonałą alternatywą dla samochodu, która pozwala na zdecydowanie szybsze przemieszczanie się, zwłaszcza w dużych miastach.