CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA POŻYCZKI CHWILÓWKI?

Pożyczki chwilówki są w ostatnich czasach coraz popularniejszą formą uzyskiwania potrzebnych pieniędzy w trudnych momentach finansowych. Mają istotną przewagę nad tradycyjnymi kredytami przede wszystkim ze względu na fakt, że pozwalają znacznie szybciej uzyskać potrzebną kwotę, pozwalają uniknąć dużej ilości formalności oraz dają możliwość uzyskania wsparcia finansowego również osobom, które z bardzo różnorodnych powodów nie mają możliwości uzyskania kredytu w banku. Dotyczy to więc w szczególności osób mających złą historię BIK, pracujących na umowę o dzieło, zlecenie lub też na własny rachunek. Jednak ze względu na fakt, że na rynku finansowym można trafić na nieuczciwe firmy, z którymi współpraca może mieć poważne konsekwencje, warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego, co powinno się znaleźć w umowie pożyczki chwilówki. Informacje te znajdziesz w poniższym artykule.

Strony umowy

Każda umowa powinna jasno określać strony umowy, co oznacza, że musi określać, kto bierze udział w transakcji i jaką pełni w niej rolę. Oznacza to, że konieczne jest podanie ich danych z dowodów osobistych. Jeśli natomiast jedną ze stron jest instytucja, wówczas podaje się jej pełną nazwę, adres oraz numery takie, jaki REGON, NIP czy KRS. Należy pamiętać, że jeśli dana instytucja jest częścią większej spółki, to właśnie jej dane powinny być umieszczone w umowie. Ważne jest aby zawierać umowy z wiarygodnymi uznanymi pożyczkodawcami np. Lendon, Vivus, Wonga.

Opis przedmiotu

W umowie pożyczki chwilówki muszą być zawarte informacje dotyczące charakteru pożyczki. W tym miejscu powinna więc zostać podana jej kwota oraz czas spłacenia ustalony pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. W zależności od wybranej kwoty i okresu kredytowania pożyczkodawca naliczy Ci odpowiedni koszt pożyczki.

Czas trwania umowy

W tym miejscu należy rozszerzyć informacje z punktu drugiego. W tym miejscu ustala się więc dokładny czas obowiązywania umowy, od dnia w którym została sporządzona (czyli zazwyczaj od tej samej daty, od której zostaje uruchomiona pożyczka chwilówka), do jej zakończenia (czyli zazwyczaj do dnia spłacenia pożyczki).

Koszty związane z zaciągnięciem pożyczki chwilówki

W umowie musi zostać podana jasna informacja dotycząca rzeczywistej kwoty, jaką pożyczkobiorca poniesie za zaciągnięcie pożyczki. Oprócz tego umowa musi zawierać także informacje dotyczące wszystkich opłat naliczanych w związku z pożyczką, tj. odsetki, prowizje, opłaty operacyjne i przygotowawcze czy też ewentualne ubezpieczenia. Wszystkie te koszty powinny być zsumowane i przedstawione w postaci Całkowitego Kosztu Kredytu.

Zasady oraz termin spłacenia pożyczki

Oprócz daty i sposobu spłacania pożyczki chwilówki w umowie musi być podane miejsce ewentualnego zwrotu osobistego. Natomiast w przypadku przelewu bankowego wymagane jest podanie numeru konta, tytułu przelewu i nazwy odbiorcy.

Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki

W niektórych przypadkach konieczne jest zabezpieczenie pożyczki. Może ono mieć formę weksla, zastawu bądź też poręczenia. Jeśli zabezpieczenie pożyczki chwilówki ma formę ubezpieczenia, wówczas w umowie należy zawrzeć jego warunki.

Wcześniejsza spłata pożyczki chwilówki

Chodzi konkretnie o zasady postępowania w sytuacji, gdy pożyczkobiorca uiści całą należną kwotę w terminie szybszym niż wskazany w umowie.

Przedłużenie pożyczki

Umowa musi również zawierać szczegółowe warunki związane z przedłużeniem pożyczki chwilówki, w razie, gdyby pożyczkobiorca nie zdążył jej spłacić w terminie wskazanym w umowie.

Oprócz wspomnianych informacji umowa musi zawierać również informacje dotyczące konsekwencji nieterminowej płatności i odstąpienia od umowy, warunki reklamacji oraz wypowiedzenia umowy, a także podpisy stron zawierających umowę.