Wybór generalnego wykonawcy budowlanego – czym powinniśmy się kierować?

Generalny wykonawca sprawuje nadzór budowlany nad całością budowy, dlatego znalezienie odpowiedniej firmy jest kluczowe, by wszystko poszło terminowo i zgodnie z planem. Na co zwrócić uwagę, wybierając generalnego wykonawcę?

Doświadczenie przede wszystkim

Biorąc pod uwagę, że budowa domu na działce a budowa magazynu czy sklepu wielkopowierzchniowego to dwie zupełnie inne sprawy, szybko zorientujemy się, że firmy zajmujące się budownictwem wielkopowierzchniowym niekoniecznie świadczą usługi dla klientów prywatnych. Dlatego na samym początku warto szukać generalnego wykonawcy wśród firm specjalizujących się w danym typie budownictwa.

Firma, której zamierzamy powierzyć nadzór budowlany naszego obiektu czy kompleksu budynków, powinna móc się pochwalić portfolio zrealizowanych zleceń. Ponadto jej przedstawiciel powinien udostępnić nam adresy realizacji, opis przebiegu realizacji oraz napotkanych wyzwań i zaproponowanych przez generalnego wykonawcę rozwiązań. Jeśli są wśród nich podobne do naszych inwestycje, możemy stwierdzić, czy firma będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania. Dobrze jest również zapoznać się z rekomendacjami zamieszczonymi na stronie internetowej potencjalnego generalnego wykonawcy oraz opiniami klientów firmy, nie tylko tymi dostępnymi w internecie.

Możliwości generalnego wykonawcy kluczem do udanej inwestycji

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są zasoby firmy świadczącej usługi z generalnego wykonawstwa, zarówno ludzkie jak i sprzętowe. Przy realizacji każdej inwestycji wymagany jest kierownik budowy. Dobrze żeby osoba o takich uprawnieniach pracowała w firmie generalnego wykonawcy, ponieważ współpraca zespołu oraz kontakt na linii wykonawca-inwestor jest szybszy i sprawniejszy niż  w przypadku, gdy kierownik budowy zatrudniony jest z zewnątrz przez generalnego wykonawcę lub przez nas. Upewnijmy się, że ekipa generalnego wykonawcy posiada stosowne wykształcenie i uprawnienia techniczne oraz wiedzę i doświadczenie. Zwróćmy uwagę na posiadane przez firmę certyfikaty, wyróżnienia oraz na wykorzystywane technologie. Spytajmy o zaplecze techniczne firmy – czy dysponuje własnym sprzętem oraz odpowiednimi narzędziami do przeprowadzenie budowy.

Jeśli oczekujemy kompleksowości, również w kwestii doboru i zakupu materiałów budowlanych, poszukajmy generalnego wykonawcy, któremu będziemy mogli zaufać i pod tym względem. Jest to najlepsze dla nas jako inwestora rozwiązanie, ponieważ w wypadku ewentualnych szkód powstałych w wyniku wad materiału, to generalny wykonawca, a nie my, będzie zobowiązany do składania ewentualnych reklamacji u sprzedawcy.

Czego jeszcze możemy oczekiwać od firmy specjalizującej się w generalnym wykonawstwie? Sprawdzenia dokumentacji projektowej w celu  weryfikacji mogących pojawić się w niej błędów, a także przewidzenia ewentualnych trudności mogących się pojawić na etapie realizacji. Koordynacji wszelkich prac na terenie budowy, włącznie z jego zabezpieczeniem. Zgodnego z umową przebiegu prac i oddania nieruchomości lub kompleksu obiektów do użytku.

Jeśli firma, z którą chcemy podjąć współpracę, ma doświadczenie w tych kwestiach, może pochwalić się zrealizowanymi z sukcesem inwestycjami i będzie w stanie spełnić warunki umowy, jaką chcemy podpisać, będziemy mogli spać spokojnie.