Pasy transportowe – wszystko co trzeba wiedzieć

Pasy transportowe – wszystko co trzeba wiedzieć

Pasy transportowe to niezwykle ważne elementy, pomagające utrzymać przewożony ładunek w miejscu. Są niezbędne nie tylko w samochodach ciężarowych, ale także w każdym pojeździe przewożącym większe gabarytowo ładunki. Aby prawidłowo z nich korzystać należy zapoznać się z ich ogólną charakterystyką. Poniżej przedstawiamy specyfikację pasów i rodzaje.

Rola pasów transportowych

Głównym zadaniem jest oczywiście praktyczne zabezpieczenie przewożonych ładunków podczas transportu. Dzięki temu można wymiernie ograniczyć ewentualne straty materiałowe i finansowe powstałe podczas dostarczania towarów.

W trakcie transportu na ładunek każdorazowo wpływają siły zewnętrzne, samochód podskakuje na nierównościach terenu, a przewożony towar jest narażony na przemieszczanie i uszkodzenie. Właściwie dobrane pasy zapobiegają takim wypadkom.

Specyfikacja pasów transportowych według norm

Generalnie pasy takie podlegają normom ustanowionym i artykułowanym w przepisach zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej. Na terenie Polski jest to norma PN-EN 12195-2, ustalająca wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Przepisy normalizują przede wszystkim zasady obliczania siły wymaganej do zabezpieczenia towarów o danym gabarycie i ciężarze. Ponadto określone są dokładnie materiały z jakich takie pasy transportowe powinny być wykonywane, jak i również wymagania wytrzymałościowe.

Wykładnię określającą rodzaj danego pasa i jego przeznaczenie można odnaleźć na etykietach. Podstawowe zmienne, które powinny się tam znaleźć to: zdolność mocowania i obciążenia pasa (LC), nominalna siła ręczna (SHF) oraz nominalna siła napięcia (STF).

Rodzaje pasów transportowych

Oczywiście tutaj możemy podzielić pasy na kilka rodzajów, ze względu na ich wytrzymałość, sposób mocowania oraz materiał, z jakiego zostały wykonane.

Pod względem sposobu mocowania mamy do czynienia z pasami dwuczęściowymi, które są wyposażone w specjalne napinacze. Takie pasy wykorzystuje się głównie do zabezpieczenia towarów wówczas gdy są dwa punkty ich zaczepienia. Są także pasy jednoczęściowe, wykorzystywane głównie do opinania (ściągania) ładunków.

Ważny jest podział ze względu na materiał. Pasy różnią się bowiem swoją odpornością na substancje chemiczne i warunki pogodowe. Generalnie do wyboru są pasy zrobione z poliamidów, poliestrów i polipropylenów.

Pasy transportowe dostępne są w ofercie Cecho