Rodzaje kredytów bankowych

Wiedza o kredytach i rozeznanie w ich temacie pozwoli nam na ewentualne dostosowanie planowanego kredytu do swoich potrzeb. Powinniśmy jasno określić swoje potrzeby, aby brany przez nas kredyt nie okazał się być za drogi lub za duży, czy zbyt trudny w spłacie. Wyróżniamy kilka głównych rodzajów kredytów, które zaliczane są do różnych kategorii, w zależności od przeznaczenia – cele prywatne, jak mieszkanie, dom, kupno wyposażenia domowego lub wakacyjna podróż oraz cele firmowe, czyli przykładowo rozwinięcie własnego biznesu. Ze względu na opisane przeznaczenie i okoliczności ich zaciągania, kredyty bankowe dzielimy na:

  • kredyty konsumpcyjne
  • kredyty hipoteczne
  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty kupieckie.

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty konsumpcyjne wybierane są przez klientów, mających bardzo zróżnicowane potrzeby, tutaj nie ma reguły. Kwoty takich kredytów są nie są zbyt duże, w porównaniu do przykładowo kredytów hipotecznych. Sama forma spłacania kredytu jest już jednostkowo ustalana z bankiem go udzielającym. Przed ustalaniem pierwszych szczegółów, sprawdzana jest zdolność kredytowa klienta.

Kredyty hipoteczne

Zaciągane są tylko na długie terminy. Zabezpieczone są tak zwaną hipoteką – jest nią najczęściej działka, budynek, dom lub mieszkanie. Kredyty hipoteczne dzielą się na trzy pomniejsze rodzaje:
– kredyt hipoteczny – zaciągany jest na zakup mieszkania albo domu,
– kredyt budowlano-hipoteczny – hipoteka w tym rodzaju kredytu to budowana właśnie nieruchomość, dom czy inny budynek,
– pożyczka hipoteczna – rodzaj kredytu hipotecznego zaciągany, jeśli posiadamy już znaczną część kapitału, ale potrzebne są dodatkowe środki, na przykład na wykończenie nieruchomości – zaciągamy wtedy pożyczkę hipoteczną na przykładowe 15% wartości posiadanego już kapitału).

Kredyty inwestycyjne

Przeznaczeniem tego typu kredytów jest zdobycie środków finansowych na najczęściej rozwój prywatnej działalności (której celem jest powiększenie majątku trwałego). Warunkiem do przyznania kredytu inwestycyjnego jest przedstawienie bankowi profesjonalnie przygotowanego i wiarygodnego biznesplanu. Takie kredyty zaciągane są krótkoterminowo – nie dłużej niż na dziesięć lat, w wyjątkowych wypadkach na piętnaście lat, jednak wymaga to już zabezpieczenia majątkowego. Pozostała część warunków jest ustalana indywidualnie z bankiem, jednak u wielu kredytodawców konieczne jest samodzielne sfinansowanie minimum 20% inwestycji.

Kredyty kupieckie/handlowe/towarowe

Te kredyty przyznawane są wyłącznie krótkoterminowo. Udzielane są w przypadku, gdy kupiec danego towaru nie ma wystarczających środków na pokrycie płatności. Towar zostaje wtedy zbyty tak, jak w momencie typowej sprzedaży, jednak zapłata za niego staje się kredytem kupieckim.