Konwersja norm śrub DIN PN ISO, elementy złączne – śruby

Śruba jest jednym z podstawowych elementów złącznych połączeń śrubowych, które są jednymi z najszerzej stosowanych połączeń w urządzeniach i konstrukcjach. Powstała ogromna ilość rodzajów, typów i wariantów połączeń śrubowych, oraz dopasowanych do każdego z nich odpowiednich śrub, mnogość tych rozwiązań pozwala dopasować odpowiednie elementy złączne do każdego zastosowania i pozwala dobrać odpowiednie parametry połączenia, które będą spełniały wymagania dla danego rozwiązania.

Normy i organizacje normalizacyjne

By łatwiej było poruszać się w spektrum dostępnych rozwiązań technicznych dla elementów złącznych połączeń śrubowych i dla zapewnienia możliwości łatwego projektowania urządzeń i konstrukcji opracowano normy którym powinny podlegać śruby, opisują one kształty, precyzyjne wymiary i dokładność ich wykonania, to dokumenty zapewniające powtarzalność i pewność, że stosowane przez nas łączniki będą w stanie spełnić wymagania.

Powszechnie w Polsce stosuje się normy

  • PN – skrót od Polskie Normy, ustanawia je Polski Komitet Normalizacyjny. Są to krajowe normy obowiązujące w Polsce, ich treść jest płatnie dystrybuowana przez PKN. Oznaczane odpowiednimi numerami, w formacie, np. PN 82472. Dawniej miały charakter przepisu prawnego (ich stosowanie było obowiązkowe), dziś są wytycznymi normalizacyjnymi.
  • DIN – niemieckie normy ustanowione przez Deutsches Institut für Normung e. V. czyli Niemiecki Instytut Normalizacyjny, normy te są oznaczane odpowiednimi numerami np. DIN 934 i stosuje się je w Polsce z powodów historycznych.
  • ISO – czyli międzynarodowe normy ustanowione przez International Organization for Standardization, czyli inaczej ISO (co jest nazwą własną, a nie skrótem), organizacja ta zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne (np. PKN czy DIN) i ustanawia normy nadrzędne w stosunku do nich, normy PN czy DIN powinny spełniać normy ISO. ISO zrzesza aż 162 państwa. Norma ISO ma przykładowy format ISO 7434

Konwersja norm ISO – DIN – PN

Normy te są między sobą zamienne, odpowiedniej normie ISO odpowiada zwykle norma PN i norma DIN, by poruszać się między nimi należy po prostu zajrzeć w odpowiednią tabelę, taką jak ta . Wyczytać z niej możemy w bardzo prosty sposób odpowiedniki norm w kilku standardach normalizacyjnych. Dla przykładu norma DIN 934 dotyczy nakrętek sześciokątnych, będących niezwykle powszechnym elementem scalającym. To niewielkich rozmiarów elementy śrubowe, które mogą być wykonane ze stali węglowej, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4 i A4-80, a także mosiądzu i poliamidu, a jej odpowiednikami, zgodnie z przytoczoną tabelą, jest Polska Norma PN 82144 i międzynarodowa ISO 4032. W ten sposób możemy łatwo dopasować zamówienie do potrzeb, nawet gdy projekt i opis produktu zawierają zapisy odnoszące się do różnych norm. Należy też dodać, że każdy kraj zrzeszony w ISO opracowuje krajowe normy, jednak nie powinno być nigdy problemu ze znalezieniem tabel konwersji między wszelkimi krajowymi normami a normami ISO, co pozwoli nam na dalsze konwersje do tych stosowanych w naszym kraju.