Czym są obligacje i na czym polega ich dystrybucja?

Obligacje to jedno z najważniejszych pojęć, jakie pojawiają się przy okazji omawiania zagadnień związanych z inwestowaniem. Co warto wiedzieć na ten temat? Oto podstawowe informacje, które powinien przyswoić sobie każdy początkujący inwestor.

Obligacje – definicja pojęcia

Obligacja jest papierem wartościowym, który jest emitowany w serii. W obligacjach, które są zaliczane do dłużnych instrumentów finansowych, emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Jak przypominają eksperci z Prosper Capital, kluczową różnicą pomiędzy obligacją a akcją jest to, że obligacja nie zapewnia jej posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta. Obligacje uchodzą za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania. Nie przynoszą co prawda spektakularnych zysków, ale przynajmniej zyski te są pewne.

Jakie są rodzaje obligacji?

Wymienić można różne rodzaje obligacji – w zależności od przyjętego kryterium podziału. Przykładowo ze względu na rodzaj emitenta obligacje dzielą się na skarbowe, komunalne oraz podmiotów prawnych. Z kolei ze względu na okres do wykupu obligacje dzielą się krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe i wieczyste. Innymi kryteriami podziału obligacji są też: wartość nominalna i oprocentowanie, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego.

Kto odpowiada za dystrybucję obligacji?

Emisja i dystrybucja obligacji prowadzone są przez emitenta, którym może być np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwo lub samorząd terytorialny. Odbywa się to za pośrednictwem sieci dystrybucji, jaką ma do dyspozycji dany emitent. Inwestorzy zainteresowani konkretnymi obligacjami mają określony czas na ich wykupienie. Muszą zostać przy tym spełnione pewne standardy ochrony inwestora. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obligacje reprezentują prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Oznacza to dokładnie tyle, że przyznają jednakowe uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.